RECORDS I NOTÍCIES
Dr. Pere Tarrés i Claret, metge i sacerdot
URL: http://doctortarres.free.fr · A/e: doctortarres@terra.es
COMISSIÓ PRO-BEATIFICACIÓ DEL DR. TARRÉS
JOAN GÜELL 200 · 08028 BARCELONA

 

Biografia
Records i notícies
Fotografies
Arxiu
Bibliografia
Procés de beatificació

Contacte


El nostre propòsit

“Molt estimat Pere: Com li agraeixo les seves paraules! Quin consol em proporcionen! Les llegeixo i torno a llegir i en faig objecte conscient de les meves meditacions.”

(D'una carta de Pere Tarrés a Mn. Llumà, des del front, 7.9.1938)

Números

 

1982

1

2

 

 

 

1992

32

33

34

35

1983

3

4

5

6

 

1993

36

37

38

39

1984

7

8

9

 

 

1994

40

41

42

43

1985

10

11

12

 

 

1995

44

45

46

47

1986

13

14

15

 

 

1996

48

49

50

51

1987

16

17

18

 

 

1997

52

53

54

55

1988

19

20

21

 

 

1998

56

57

58

59

1989

22

23

24

 

 

1999

60

61

62

63

1990

25

26

27

 

 

2000

64

65

66

67

1991

28

29

30

31

 

2001

68

69

70

71

 

 

 

 

 

 

 

72

 

 

 

2002

73

74

75

76

 

2006

90

91

92

 

2003

77

78

79

80

 

2007

93

94

95

96

2004

81

82

83

84

85

2008

97

98

99

100

2005

86

87

88

89

 

2009

101

102

103

104

 

El nostre propòsit

Avui, més que mai, ens cal sentir ben nostre el testimoniatge d'aquelles persones que han configurat la història de l'Església a Catalunya i sobretot d'aquells el record dels quals ens ajuda a ser fidels als valors perennes de la santedat, a la qual estem tots cridats a viure. Però la santedat de tants i tants creients sovint passa inadvertida per a les futures generacions i deu haver de ser així. Doncs l'Església ha de viure la seva història de cara a Déu i no de cara als homes. 

Però també és cert que en el misteriós peregrinatge del Poble de Déu en el món hi ha hagut homes i dones excepcionals, homes i dones que senzillament voldríem imitar i que per això mateix no volem que el seu record s'esvaeixi. EI doctor Tarrés n'és un cas; "un sant ben de debò i ben nostre", digué d'ell Mn. Pere Llumà. És amb ocasió de la mort de Mn. Llumà, conseller espiritual del doctor Tarrés, com ho fou de tants sacerdots barcelonins, que ens hem decidit a inaugurar la publicació d'aquest full informatiu per a donar a conèixer i divulgar records i notícies sobre el doctor Tarrés. Només ens resta manifestar el desig de fer un humil, però fecund servei. [<]

 

1

© Comissió Pro-Canonització Beat Pere Tarrés, 2008. All rights reserved

1