RECORDS I NOTÍCIES
Dr. Pere Tarrés i Claret, metge i sacerdot
URL: http://www.doctortarres.org · A/e: doctortarres@terra.es
COMISSIÓ PRO-CANONITZACIÓ DEL DR. TARRÉS
JOAN GÜELL 200 · 08028 BARCELONA

Bronze realitzat 
per l'artista Josep M. Nuet Martí


Records i Notícies
 
 
 

Fotografies
Arxiu
Bibliografia
Procés de beatificació

Contacte


Núm. 90, març de 2006 

“Quan hom veu el nostre món obrer, tan ignorant, tan apartat de Déu, tan ple de prejudicis... hom sent  l’ànsia i l’anhel de lluitar i d’entregar-se 
i de donar la vida i mil vides per ells, si les tenia.”
(D’una carta a joves obreres, 22 d’agost de 1948)
Records
El Beat Pere Tarrés i Claret en la seva vessant social

Notícies
La  festa litúrgica del Beat Pere Tarrés
Manresa
El Congrés de la Federació Internacional  de Metges Catòlics a Barcelona


RECORDS

El Beat Pere Tarrés i Claret en la seva vessant social

El dia 15 de desembre passat, en la seu del Districte de Sarrià-Sant Gervasi de l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació d’Assistents Socials Jubilats “Equip 65”, juntament amb el Col·legi de Diplomats de Treball Social i Assistents Socials de Catalunya, van celebrar un acte d’homenatge al qui havia estat professor de Moral Professional i, més tard, Consiliari de l’Escola Catòlica d’Ensenyança Social, el Dr. Pere Tarrés i Claret.

Un encertat programa, amb la participació de persones que havien tingut de professor el Beat Pere Tarrés, va satisfer els assistents que omplien la sala de la seu del Districte i va donar a conèixer aspectes, per a molts inèdits, d’aquesta vessant poc coneguda i d’aquest ministeri que li va confiar el Sr. Bisbe Gregori Modrego a indicació de la directora de l’Escola, la Sra. Llatas, viuda Agustí. Records i Notícies vol col·laborar, amb aquest número, a donar a conèixer, també, una mica el pensament i l’actuació del Dr. Tarrés a l’Escola Catòlica d’Ensenyança Social i en altres camps de la seva acció social. 

A l’Arxiu Tarrés hi ha una bona colla de declaracions d’antigues alumnes de l’Escola que evidencien la satisfacció que varen tenir d’haver estat alumnes del Dr. Tarrés. Coincideixen totes en el fet que ell, d’acord amb la seva manera de ser, els ensenyava més principis de vida i actuació cristians que no pas doctrina teòrica. Es guarden també apunts d’algunes de les seves classes i àdhuc alguns dels seus treballs i estudis. En aquest Records i Notícies transcrivim un fragment d’una de les seves conferències, que pot ajudar a veure la profunditat del seu pensament i la vivència que tenia davant el problema del món obrer.

“Aspirem a la formació integral dels nostres obrers, dels nostres joves treballadors, molts d’ells abandonats a si mateixos, i precisament en aquesta edat, la dels anys decisius per a tota la vida, i per a tota l’eternitat. Aspirem a una formació equilibrada que faci d’ells homes útils a la societat i a la pàtria. Volem una formació individual, moral, professional i religiosa, de les quals tanta necessitat té, perquè no se’ls atrofiïn les facultats superiors, per a resistir les nefastes influències de l’ambient, i per a no caure, enfonsats en la immoralitat i la manca de religió.
Tot l’esdevenidor de la classe obrera rau en la formació integral que volem assegurar en tots els joves treballadors... És necessari formar els joves obrers  en el si d’una organització afermada en el seu mateix ambient. I ja que es tracta d’una educació i d’una recristianització que s’ha de realitzar, no sobre els bancs de l’escola, sinó en plena vida, serà una formació realitzada en el concret, foragitant tot allò que seria llibresc, artificial o verbal. No es tracta d’elaborar tesis, de polir arguments o de desenvolupar grans idees, de donar classes, conferències: tot això té el seu valor en altres camps.
Al jove obrer, cal per sobre de tot, ensenyar-li a veure. Assageu-ho i veureu que no és tan senzill: obrir els ulls, fixar-los sobre l’objecte, extreure, per un esforç de l’atenció, la idea que es troba continguda en el fet i fer sobre ella un judici, una apreciació, són les operacions fonamentals de l’art de pensar: l’observació, la reflexió, l’anàlisi, el raonament, el judici... Se li demanarà al jove obrer que obri els ulls, no sobre temes mundials que se li escapen del seu horitzó, sinó sobre els sers i les coses del seu entorn, sobre allò que està a la seva mà, sobre els fets mateixos, sobre les situacions en què es troba, la vida del seu ambient: les converses sentides, els fets que ha vist, els companys de treball, els llibres i diaris llegits, els espectacles a què assisteix, els fets que ell coneix, que són del seu abast, sobre els quals podrà formular una apreciació motivada, i que exercint per aquest motiu les seves facultats de raonament i de judici, forma la seva intel·ligència, prenent consciència a poc a poc de la seva força.
Però si la seva intel·ligència ha d’estar connectada amb la realitat, també ha d’estar fermament unida a la seva voluntat. El mètode pedagògic ha d’arribar també als actes, a la seva actuació en la vida, ja que no es tracta solament de donar coneixements als joves treballadors, sinó fer-los adquirir qualitats i hàbits. I aquí també es demana als nostres joves obrers actuacions que estiguin al seu abast. No es tracta de demanar-los planificacions  pensades per arquitectes en els seus  escriptoris i dibuixades sobre el paper, que com se sap tot ho aguanta. Es tracta de precisar l’actitud pràctica que ha de prendre, la conducta concreta que s’ha de seguir en tal situació, en el treball, en els esplais, en la vida sentimental, i obtenir d’aquest jove obrer un esforç per a fer entrar en la seva vida real alguna cosa del seu cristianisme. Esforç que en repetir-se va creant hàbits i virtuts, fent que les veritats entrin en els costums, i realitzant-se així una autèntica recristianització.

Tot això que s’ha dit no s’ha de realitzar aïlladament perquè l’home pertany en un ambient i està en ell inclòs. Treure’l d’aquest medi és mutilar-lo ja que està fortament relacionat amb ell i obra sobre ell; es tracta precisament de captar-ne la influència, d’aquest medi, per servir-se d’ella i transformar-la en un mitjà educatiu. S’estudiarà en conjunt, s’actuarà en conjunt, se’ls exercitarà a actuar, per una actuació d’equip o de massa, on se sap i es constata que es forma part d’un tot, que s’és membre d’un cos social. Només amb aquesta condició la formació té el complert valor educatiu, ja que l’home no pot aconseguir el seu fi sinó en societat”.


Aquesta explicació sobre el treball educatiu de cara al jove obrer recorda la seva activitat apostòlica en els cercles d’estudis de la Federació de Joves Cristians de Catalunya i el seu esforç a crear els grups de la J.O.C. a Sarrià i al Poble Sec, i és una mostra de tot el seu pensament i la seva estimació del món obrer, de procurar donar lliçons que es concretessin en la vida de les persones i no pas en afirmacions teòriques. Aquí és bo de recordar el que va testificar una de les antigues Assistentes Socials, i participant activa de l’homenatge que es va fer a Sarrià, la Victòria Blanch: 

“Un dels temes preferits que exposava amb entusiasme era la dignitat del treball; deia: ‘Hi ha quelcom més diví en la terra que col·laborar amb Déu? El més humil operari, revestit de l’esperit cristià, és un cooperador de Déu’”.


En aquesta vessant social com en tots els altres camps de l’activitat del Beat Tarrés, com també de la seva vida espiritual i de relació social, podem afirmar aquelles paraules amb les quals acabava la seva declaració el mateix testimoni: 

“La seva clara intel·ligència, la seva exquisida amabilitat, el seu caràcter bondadós, la seva amabilitat i senzillesa, la seva actitud de servei constant el feren objecte d’una estimació veritable. Endinsar-se en el coneixement del Dr. Tarrés és aprofundir en la vida d’un sant”. 


NOTÍCIES

La  festa litúrgica del Beat Pere Tarrés

El dimarts 30 de maig, a dos quarts de vuit del vespre, i a l’Església parroquial de Sant Vicenç de Sarrià se celebrarà la festa litúrgica del Beat Pere Tarrés amb una concelebració presidida pel senyor Cardenal, Arquebisbe emèrit de Barcelona. Les trobades que abans teníem el 6 de novembre, aniversari del trasllat del cos del Dr. Tarrés del cementiri a l’església de Sarrià, ara les realitzem en aquest dia que és la festa litúrgica i que a la vegada és l’aniversari del seu naixement (101 anys), i el 64 aniversari de la seva ordenació de prevere. 

Manresa

Els “amics i devots” del Dr. Tarrés de la capital del Bages també celebraran la festa del Beat Pere Tarrés, fill il·lustre d’aquesta ciutat, amb tota solemnitat, tot i que estan de dol per la mort del pare caputxí Nicolau de Cassà de la Selva, que ha estat consiliari durant 20 anys del grup de la Federació de Cristians de Catalunya, era molt devot del Dr. Tarrés, i assistia cada any als actes que se celebraven a Sarrià.

El Congrés de la Federació Internacional  de Metges Catòlics a Barcelona

De dia 11 al 14 de maig en el Palau de Congressos de Montjuïc de Barcelona se celebrarà un Congrés internacional sobre el lema “Els metges catòlics i el desafiament de la pobresa a l’era de la globalització”. Juntament amb les sessions d’estudi, simpòsiums i tallers de treball, hi haurà exposicions (una d’elles sobre el Dr. Tarrés) i una missa solemne en la qual es recordarà el metge beatificat a Loreto. 

[<]
 
1
© Comissió Pro-Beatificació Dr. Tarrés, 2005. All rights reserved