RECORDS I NOTÍCIES
Dr. Pere Tarrés i Claret, metge i sacerdot
URL: http://www.doctortarres.org · A/e: doctortarres@terra.es
COMISSIÓ PRO-BEATIFICACIÓ DEL DR. TARRÉS
JOAN GÜELL 200 · 08028 BARCELONA

Bronze realitzat 
per l'artista Josep M. Nuet Martí


Records i Notícies
 
 
 

Fotografies
Arxiu
Bibliografia
Procés de beatificació

Contacte


Núm. 88, setembre de 2005 

“La seva figura com a home, metge i prevere és un exemple lluminós 
per als cristians del nostre temps.”
 

(Paraules de Joan Pau II durant l'àngelus resat 
al final de la cerimònia de la beatificació.)
Records
1905-2005. Aniversari de la beatificació del Dr. Pere Tarrés i Claret

Notícies
Any Dr. Pere Tarrés
Grups de parròquies visiten “l'església del Beat Pere Tarrés”
Aniversari de la beatificació a Loreto
Amics del Dr. Pere Tarrés


RECORDS

1905-2005. Aniversari de la beatificació del Dr. Perer Tarrés i Claret

El dia 5 d'aquest mes de setembre s'ha escaigut el primer aniversari de la beatificació del gran metge, apòstol de la joventut i prevere de la nostra Terra, el Dr. Pere Tarrés i Claret. Tots els qui van assistir a l'acte celebrat a Loreto, recorden amb joia, malgrat les dificultats del lloc de la celebració, l'alegria de tothom en veure reconeguda la santedat d'aquell de qui el poble, en el dia de la seva mort, repetia de boca en boca: "Ha mort un sant". 

Així ho confirmava el Papa Joan Pau II, no sols en l'acte de beatificar-lo, sinó que en l’audiència de dos dies després a Castelgandolfo, en parlar als pelegrins que havien assistit a l'acte de la beatificació a Loreto, els deia: 

“La vida del Beat Pere Tarrés, plena d'una profunda devoció a la Mare de Déu, estava centrada en Jesús, al qual es va entregar totalment com a apòstol de la joventut, especialment en la Federació de Joves Cristians de Catalunya i en l'Acció Catòlica”. 
I després de presentar-lo com a exemple per als metges i model per als sacerdots, va afegir: 
"El Beat Tarrés mai no va perdre l'amor al sacrifici, essent per això un lluminós exemple per a tots els qui, encara que enmig de moltes dificultats, consagren la seva vida a la causa del regne de Déu a través d'un servei generós als germans més necessitats". 


Records i Notícies vol celebrar la commemoració d'aquest reconeixement de la santedat del Dr. Pere Tarrés donant a conèixer a tothom els textos litúrgics que es resen en la festa del nou Beat, ja que la seva lectura pot ser una ajuda per a la pregària personal. 

Els textos escollits, i aprovats per la romana Congregació del Culte, per a incloure'ls en el llibre de pregària Litúrgia de les Hores en la Memòria litúrgica del Beat Pere Tarrés, que se celebra el dia 30 de maig, aniversari de la seva ordenació de prevere i aniversari del seu naixement, contenen allò que el Papa destacava en beatificar aquest gran metge, apòstol i sacerdot de la nostra Terra: el gran amor a Jesucrist i la importància del sofriment en la vida cristiana. Són l'oració pròpia del nou beat i el text d'un escrit del Dr. Tarrés, per a l'ofici de lectura.

El text de la lectura va ser escollit d'una carta que, en plena guerra, dos mesos abans de ser enrolat a l'exèrcit per a actuar de metge en el front, Pere Tarrés va escriure a la seva germana Francesca per felicitar-la en el dia de la seva onomàstica, el 9 de març de 1938. A causa de la llargada d'aquest escrit -l’original són set quartilles escrites amb lletra menuda, com acostumava el metge Tarrés i aprofitant tot l'espai del paper-, se’n van triar els fragments que van semblar més destacats. Diu així: 

"Estimar amb follia, benvolguda germana, vol dir clavar les nostres mans i els nostres peus, juntament amb les mans i els peus sacrosants del nostre Redemptor; vol dir arribar airosos, amb el front alt i serè i amb passa ferma, fins al sacrifici de la nostra vida, si és voluntat de Déu, vessant la nostra sang en defensa del Nom santíssim. 
Estimar és sinònim de sofrir. Quan hom més estima més capaç és de sofrir per la persona estimada. El sofriment és la més alta expressió de l'amor. El sofriment és la gran arma de la santificació. Els pobres homes això no ho entenen; convençuts com estan que al món hi són per divertir-se, no comprenen com Déu permet sofriments a voltes increïbles, en el cos dels mortals. Nosaltres, estimada germana, sí que ho sabem. Cada un de nosaltres és un membre, és una part petita, petita, del Cos místic de Crist, el Cap del qual és el mateix Jesús. Jesús va sofrir una passió horrible per amor a nosaltres, pobres criatures, per tal d'obrir, amb la impetuositat de la seva preciosíssima Sang vessada, les portes del Paradís. Però Jesús ha volgut que nosaltres col·laboréssim en certa manera a aquesta obra redemptora, sofrint en el nostre cos allò que mancava a la Passió seva, com diu el gloriós apòstol sant Pau. 

Certament, si el Cap del Cos místic, Jesús, ha sofert tant, és lògic que tots els seus membres participin, en la mesura de les seves minses forces, d'aquest sofriment, per tal de col·laborar -misèrrima col·laboració- a la salvació de les ànimes. 

Donada la meva professió, fa que m’hagi adonat d'una cosa ben interessant. El malalt és el símbol del Crist sofrent, és la plasmació del Crist, car en el malalt cal veure-hi el mateix Jesús. El llit no és altra cosa que la creu on el malalt sofreix. I per a mi és encara una altra cosa: el llit és una mena d'altar on s'immola una víctima que sofreix, el malalt. El malalt és la víctima que sofreix, el llit és l'altar on s'immola. 

El dolor és, com les aigües que davallen dels cims, una energia latent que cal saber aprofitar. Oferint-lo constantment a Déu, farem davallar del cel les gràcies de la conversió del món. Però el més interessant és que, no sols aconseguirem això oferint el nostre propi sofriment, sinó també, oferint els dolors dels nostres germans, d'aquells que ens envolten, els dolors col·lectius de la societat, de la pàtria, tant els sofriments i els dolors físics com morals. Això fa que aquests últims temps hagi comprès una de les altres missions del Metge. He dit abans que el llit era l'altar, l'habitació el temple, el malalt la víctima, coses totes desconegudes del mateix interessat; per tant, a fi que la cosa resulti completa hi falta la persona conscient que ofereix aquesta mena de sacrifici, hi falta el sacerdot; i he pensat que aquest era el Metge. T’imagines la grandesa moral del Metge en aquest sacerdoci del dolor?

Oh! no ens entretinguéssim pas en les nostres misèries! 
Estimem, estimem i estimem! L'amor és un foc purificador. Abandonem-nos absolutament en els seus braços santificadors.” 

En llegir amb atenció aquest text hom s'adona, com han dit molts que el van conèixer, que el Dr. Tarrés en els seus anys de militant de la Federació de Joves Cristians ja era un home ple de santedat, amb una profunditat d’amor a Crist i una solidesa de vida espiritual, que havia rebut de la família, dels directors espirituals i de la seva profunda i constant pregària. 

L'oració inclosa en el Missal, per a la celebració de la Missa el dia 30 de maig, i en la Litúrgia de les Hores, diu així: 

Senyor, Pare sant: 
Vós heu cridat el benaurat Pere, prevere,
a fer present la imatge de Crist,
metge corporal i espiritual, 
i l'heu fet insigne en la caritat i en la castedat,
per la gràcia de l'Esperit Sant;
per la seva intercessió i el seu exemple,
concediu als vostres fidels
de perseverar com a testimonis i predicadors
de l'Evangeli en l'Església. Per Crist Senyor nostre.
Records i Notícies, que es complau a donar a conèixer els textos litúrgics de la Memòria del Beat Pere Tarrés, en l'aniversari de la seva beatificació, desitjaria que la seva lectura sigui una sincera petició al Senyor perquè ens concedeixi a tots d’imitar el seu Servent. 
 

NOTÍCIES

Any Dr. Pere Tarrés

El dia 5 d'octubre, en la seu del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, acte de proclamació i lliurament del premi del Concurs d'Arts. El 21 d'octubre, a Manresa, lliurament del IX premi Doctor Tarrés. El 16 de novembre, col·locació d'una placa del Col·legi Oficial de Metges al carrer Gran de Gràcia, 93, on el Dr. Tarrés va tenir el seu despatx de metge. 

Grups de parròquies visiten “l'església del Beat Pere Tarrés”

El dia 7 de maig un grup d'admiradors del Dr. Tarrés, de les comarques del Segrià, van sumar-se als grups de parròquies que van a la de Sarrià per resar davant el sepulcre del Beat i visitar el Memorial. El sepulcre del Dr. Tarrés, amb la capella renovada, és com un santuari on les persones preguen. 

Aniversari de la beatificació a Loreto 

L'Acció Catòlica Italiana es va reunir a Loreto el cap de setmana en què s'esqueia l’aniversari de la beatificació, per programar els treballs de l'any, tot reflexionant sobre les paraules del Papa en l'homilia del 5 de setembre del 2004. Van ser-hi invitats els postuladors i vicepostuladors dels tres Beats. 

Amics del Dr. Pere Tarrés

L'Associació d'Amics de Pere Tarrés, de Sarrià i d'altres indrets de Catalunya, vol ser capdavantera en l'aplegament ciutadà en record del mestratge del Beat Pere Tarrés. Treballa per poder-li erigir un monument a Sarrià; ha ajudat a la publicació del llibre El Doctor Pere Tarrés i Sarrià i en moltes altres iniciatives. Podeu conèixer-la millor telefonant al 932 030 616 i al 932 098 984. 

[<]
 
1
© Comissió Pro-Beatificació Dr. Tarrés, 2005. All rights reserved