ARXIU
Dr. Pere Tarrés i Claret, metge i sacerdot
URL: http://doctortarres.free.fr · A/e: doctortarres@terra.es
COMISSIÓ PRO-BEATIFICACIÓ DEL DR. TARRÉS
JOAN GÜELL 200 · 08028 BARCELONA
Biografia
Catàleg de l'Arxiu del Dr. Tarrés 
 
Escrits del Doctor Tarrés
Documentació del procés de beatificació
Objectes personals del Doctor Tarrés
Arxivadors

 
I. Escrits del Doctor Tarrés [<]
 1. Cartes 
 2. Artícles
 3. Poesies 
 4. Guions 
 5. Resums 
 6. Parlaments 
 7. Altres escrits 
 8. Llibres i diaris 
 9. Cartes rebudes 
10. Fragments d'escrits 
11. Pregàries 
12. Apunts de classes 
13. Documents referents al Doctor Tarrés


II. Documentació del procés de beatificació [<]

Declaracions dels 192 testimonis 
Declaracions per matèries 
''La positio'' 
Escrits testimonials 
Gràcies rebudes 
Publicacions que parlen del Doctor Tarrés 
Fotografies 
Poesies 
Monòlits, plaques, dibuixos i altres objectes d'art


III. Objectes personals del Doctor Tarrés [<]

Biopsia i relíquies 
Els 80 cèntims 
Roba personal 
Roba litúrgica 
Libres 
Calze i missal 
Farmaciola de la guerra i altres 


IV. Arxivadors [<]

Escrits del Doctor Tarrés 
Escrits del Doctor Tarrés per matèries 
Fets de vida 
Publicacions on es parla del Doctor Tarrés 
Autors que parlen del Doctor Tarrés 
Amics i devots del Doctor Tarrés 
Gràcies rebudes 
Recordatoris, programes, cartells 
[<]
Records i notícies
Fotografies
Arxiu
Bibliografia
Procés de beatificació
Contacte
1
© Comissió Pro-Beatificació Dr. Tarrés, 2001. All rights reserved

1