RECORDS I NOTÍCIES
Dr. Pere Tarrés i Claret, metge i sacerdot
URL: http://www.doctortarres.org · A/e: doctortarres@terra.es
COMISSIÓ PRO-BEATIFICACIÓ DEL DR. TARRÉS
JOAN GÜELL 200 · 08028 BARCELONA

Bronze realitzat 
per l'artista Josep M. Nuet Martí


Records i notícies
 
 
 

Fotografies
Arxiu
Bibliografia
Procés de beatificació

Contacte


Núm. 96, desembre de 2007
“Sapigueu mostrar i donar exemple amb noble dignitat i santa valentia, del vostre procedir sincerament informat per les conviccions arrelades de la vostra fi.”
(De la "Glossa" 32 de Flama)
Records
El beat Pere Tarrés i la ciutat de Mataró

Notícies
Nadal
Terrassa
Manresa
Ajudes a la causa de canonització


RECORDS

El beat Pere Tarrés i la ciutat de Mataró

El dia 12 d’octubre de 1907, quan en Pere Tarrés tenia solament uns dos anys i mig, una forta tempesta va abatre’s sobre la comarca del Bages i una gran inundació del riu Cardener va devastar quaranta-quatre fàbriques de pobles i colònies d’aquells indrets, afectant gran part de la població laboral de Manresa. Una de les fàbriques assolades del poble de Palà de Torroella fou aquella en la qual treballava, de manyà tèxtil, el pare del futur beat. Aquest aiguat va deixar sense feina a ell i a molts altres treballadors de Manresa i de la seva comarca. El Dr. Josep Maria Gasol, prevere i cronista de la Ciutat de Manresa, creu que fou a conseqüència d’aquest accident que Francesc Tarrés es va veure obligat a deixar temporalment la seva llar de Manresa per buscar feina en un altre indret. Va traslladar-se, ell amb la seva esposa i el fill, a la comarca del Maresme perquè li havien indicat que hi podria trobar el treball que li calia com a mitjà de subsistència.

Consta documentalment que el dia 30 de maig de 1910 el nen Pere, que aquell mateix dia complia cinc anys, va rebre el sagrament de la Confirmació, administrat pel Bisbe de Barcelona Josep Laguarda, a la parròquia de Sant Josep de Badalona; però és a la fàbrica “Riva i Garcia” de Mataró on el pare és contractat i treballa d’una manera estable com a manyà muntador de telers i és aquí on estableix el seu domicili en un pis de la mateixa fàbrica al Camí Ral, vivint-hi fins a l’any 1914. Encara que residien físicament a Mataró conservaven el domicili de Manresa i fou allí on les seves germanes Francesca, nascuda el 1908, i Maria Salut, nascuda el 1910, varen venir al món; i foren batejades a la parròquia del Carme on també havia estat batejat el noi, constant en el Registre Civil que el pare era accidentalment absent. El retorn definitiu a Manresa sembla que fou a causa d’haver plegat aquella fàbrica.

D’aquests anys de l’estada de la família Tarrés-Claret a Mataró, poques notícies en tenim, fora que hi ha constància que el noi Pere va anar a col·legi als Escolapis d’aquesta Ciutat i que en l’església de Santa Anna, de les Escoles Pies, el dia 1 de maig de 1913 va fer la Primera Comunió. Al Memorial Tarrés de la Parròquia de Sarrià es pot veure, en una de les vitrines, el Recordatori d’aquest acte.

Són set anys de viure en la capital del Maresme i, encara que ell era molt petit (de dos anys i mig als nou), el Doctor Tarrés sempre va recordar aquella industriosa i bella ciutat de la riba del Mediterrani. 

No hi va tornar a viure d’una manera estable però tenim constància d’algunes de les seves anades a Mataró com a dirigent de la Federació de Joves Cristians de Catalunya i, de ja sacerdot, se’n guarden a l’Arxiu dues fotografies, a la porta de la parròquia de Sant Josep, del dia 12 d’octubre de 1948, acompanyant Mn. Pere Solà en l’acte de prendre possessió com a rector.

Del temps de la Federació, a més de trobades comarcals de fejocistes a Llavaneres, Premià de Mar, Dosrius i Vilassar, el diari El Matí ha deixat constància d’una conferència que va donar a Mataró el diumenge 11 de febrer de 1934, a les onze del matí, consignant textualment: “El Dr. Tarrés donarà una conferència que versarà sobre el títol suggestiu: És possible la castedat en el jove?”. Detallant tres dies després que: “En l’acte anunciat el diumenge passat a Mataró, el Dr. Tarrés dissertà sobre el tema anunciat entremig d’un públic extraordinari en el qual abundava la joventut”.

També consta, pel setmanari Flama, que va parlar als grups de la F.J.C. de C. de Mataró el dia 23 de juny, juntament amb els també dirigents Olivé i Simon.

Però sobre l’aplec fejocista de Dosrius del dia 6 d’agost de 1933, del qual dóna notícia el diari El Matí de l’11 d’agost, hi ha una crònica força detallada en el setmanari Flama, en la qual se cita la participació dels grups de Mataró i la conferència del Dr. Tarrés. Diu així:

“Diumenge passat amb encoratjador èxit va celebrar-se el primer Aplec comarcal del Maresme a Dosrius. És molt significativa l’acollença, cada dia més viva i entusiasta, que mereixen els aplecs de la F.J.C. de C. arreu dels pobles i contrades de la nostra terra... A les deu del matí, amb l’església de Dosrius plena de gom a gom, va celebrar-se solemne ofici en el qual féu una arborada prèdica, adient a la solemnitat de l’acte, el reverend consiliari del grup “Renaixement” de Mataró... Sortint d’ofici, en una arbreda d’arran el poble, l’esbart dansaire “Montjuïc” del Centre social de Santa Madrona de Barcelona dansà, amb acompanyament de cobla, diversos ballets. En el mateix lloc, després d’una magnífica exhibició gimnàstica d’atletes dels grups “Lleó XIII” i “Renaixement” de Mataró, començà el Míting fejocista anunciat.

”Xavier Clavell, president del Consell Comarcal del Maresme, obrí l’acte amb paraules encoratjadores... Joan Anglada president del grup Dosrius... Nadal Rodó del Consell Federal... Pere Tarrés i Claret, president del Consell Diocesà de Barcelona, digué que vèiem una de les manifestacions de la nostra espiritualitat, i que era joiós veure  aquell gran estol de joventut cristiana, que primer de tot cerca Déu, perquè sap que tota la resta ho tindrà per afegitó. Comentà l’obra marxista i exposà la gran malaurança que ha caigut damunt la Rússia, avui tan atea i ahir tan religiosa. Digué que l’Església, amb les seves solucions, tornaria als obrers agrícoles la pau i l’amor a la terra; afegí que calia ésser apòstols de l’exemple i servar sempre la integritat del viure cristià, que ens farà hereus de la santa llibertat cristiana, única que fa i pot fer homes lliures. Joves de Catalunya! –acabà dient- Visca la F.J.C. de C. Redemptora de la joventut catalana!

”Un visca unànime corejà el final de les seves paraules. Finalment el Dr. Albert Bonet, consiliari general de la F.J.C. de C. ... convidà tothom a contribuir al gran redreçament de la joventut”.

De segur que en les altres trobades de les quals tenim constància i en altres que desconeixem, la paraula ardorosa del Dr. Tarrés deuria enardir els joves. Tant de bo tinguéssim transcripció de tot el que va dir, ja que, com deia un dels testimonis del procés de Beatificació: “El Dr. Tarrés era un líder que arrossegava els joves, especialment per tres motius: la santedat que irradiava, el seu gran talent mèdic i el seu tracte afable i sacrificat”.
 

NOTÍCIES

Nadal

En desitjar santes festes nadalenques a tots els devots i amics del Beat Pere Tarrés ens plau recordar que enguany s’escau el vuitantè aniversari del vot de castedat perpetu que el jove Tarrés, de vint-i-dos anys, va fer a la parrò-quia de Monistrol de Calders.

Terrassa

El grup “Avant” de la Federació de Cristians de Catalunya de Terrassa celebra els 75 anys de la seva fundació. Un dels actes, el passat dia 6 de novembre, fou la projecció del documental “Pere Tarrés (1905-1950)”, amb la presi-dència del Sr. Bisbe i una assistència molt nombrosa entre la qual destacava la de l’Alcalde de la Ciutat.

Manresa

Com cada any, entorn a la festa de Sant Lluc, la delegació del Bages del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona ha celebrat “La Vigília de Sant Lluc” en la qual, entre altres actes, s’ha lliurat el premi “Vivències Mèdiques” que s’atorga a un metge jubilat que s’hagi destacat per la seva eficiència i bonhomia. Enguany, onzena vegada, s’ha premiat el Dr. Agustí Garriga, d’Artés, i en els anys darrers els següents: Dr. Carles Llussà (10è), Dr. Calixt Sabaté (9è) i Dr. Josep Saló (8è).

Ajudes a la Causa de Canonització

És important comunicar les gràcies rebudes per intercessió del Beat Pere Tarrés. També podeu ajudar amb donatius a la llibreta de “La Caixa” : 2100-3200-92-2105024972.
 

[<]
 
1
© Comissió Pro-Canonització Dr. Tarrés, 2008. All rights reserved