RECORDS I NOTÍCIES
Dr. Pere Tarrés i Claret, metge i sacerdot
URL: http://www.doctortarres.org · A/e: doctortarres@terra.es
COMISSIÓ PRO-BEATIFICACIÓ DEL DR. TARRÉS
JOAN GÜELL 200 · 08028 BARCELONA

Bronze realitzat 
per l'artista Josep M. Nuet MartíRecords i notícies
Fotografies
Arxiu
Bibliografia
Procés de beatificació

Contacte


Núm. 101, març de 2009 
NOTA.  Aquest any el dia 30 de maig, la festa del Beat Pere Tarrés, coincideix amb la Vigília de la Pentecosta. La celebració festiva anual la tindrem el dia 4 de juny, aniversari del seu bateig. Començarà amb la dedicació d’un carrer de la ciutat de Barcelona al beat Pere Tarrés, a Sarrià. Després ens aplegarem en la celebració de l’Eucaristia a l’església de la Parròquia de Sarrià. Més endavant concretarem els horaris.
Records
Dos preveres exemplars del presbiteri de Barcelona

Notícies
Llibres


RECORDS

Dos preveres exemplars del presbiteri de Barcelona

El dia 20 de maig s’escau el centenari de la canonització de Sant Josep Oriol, i el dia 30 celebrarem la festa litúrgica del Beat Pere Tarrés, que va ser beatificat farà cinc anys el proper 5 de setembre.

Josep Oriol va viure al segle divuit (1650-1702) i Pere Tarrés al segle vint (1905-1950), dos segles molt diferents, però aquests dos preveres estan, tots dos, identificats perquè foren uns enamorats de la seva vocació sacerdotal. Avui que hi ha mancança de vocacions hauríem de recórrer a la intercessió d’aquests sacerdots exemplars, a fi de tenir sacerdots plenament lliurats a Déu i als germans.

Pius X va canonitzar Sant Josep Oriol, i en el decret de canonització es llegeix: 

“...apassionat pel zel de la glòria de Déu i de la salvació del proïsme van arrelar en el seu cor els graus de la vida espiritual, avançant de virtut en virtut... va portar una vida humil... assedegat del Déu gran i vivent... el buscà i el va abraçar amb la més forta caritat sense oblidar els sofriments dels homes...”.
Joan Pau II quan va beatificar el Dr. Tarrés, a Loreto, va manifestar: 
“...La vida del nou Beat... estava centrada en Jesús, al qual es va lliurar totalment... estimava el malalt com a persona, ajudant-lo a curar o suportar el dolor... esdevingut sacerdot es va consagrar amb una generositat ardent a les tasques del ministeri, mantenint-se fidel al compromís assumit la vigília de l’Ordenació: “Un sol propòsit, Senyor: sacerdot sant, costi el que costi...”.
Els dos preveres sants, distanciats pel temps i per la manera de ser, coincideixen en una vivència plena del ministeri sacerdotal i en una vida de profunda espiritualitat.

El Beat Pere Tarrés descriu aquesta realitat sacerdotal, viscuda pels dos sants, en una entrevista que va tenir amb un grup de seminaristes de Barcelona l’estiu abans de la seva mort. A l’Arxiu Tarrés es conserva un escrit, redactat per un dels seminaristes protagonistes de la trobada amb ell. El transcrivim ja que ens retratarà el seu ésser sacerdotal:

Fa un any que ens trobàvem asseguts davant el Dr. Tarrés, amb motiu d’un interviu que li fèiem sobre el sacerdoci. Ell amb aquella unció i amabilitat que tots coneixíem ens deia:

“Sabeu quina és la primera qualitat que se us demana? És saber el que és ésser sacerdot: si això ho enteneu ben clar, ja se’n derivarà la resta.
”Sacerdot és ésser un altre Crist, però no un Crist platònic, ni ideal, ni romàntic, sinó un Crist real, això és, sacerdot sacrificat fins a l’última gota de la sang, fins a l’últim tros de la seva salut: viure morint... pels altres.

”Sacerdot és ésser un altre Crist, això és, sacerdot víctima, màrtir, amb martiri incruent, treballant pel bé dels altres, i fins i tot cruent, si aquesta fos la voluntat  de Déu.

”Sacerdot és ésser generós, desprès, abnegat... No ha d’ésser un modus vivendi, ni un honor, un càrrec, una comoditat, un situar-se... Deslligats així, tindreu un cor gran, fruireu del consol de saber que tots els passos que doneu són exclusivament per als altres.

”Sacerdot és ésser humil. Què importa que ens destinin en un racó de món si tenim el mateix Jesucrist en el Sagrari? Aquest és l’esperit de Crist”.

Després d’aquesta definició de sacerdot vàrem fer-li la pregunta: I què creu que és el què hem de fer nosaltres per poder viure aquest vertader sacerdoci?
“Oració. És el més fonamental: ara que teniu temps, una hora si podeu, i no sols al matí sinó durant el dia amb jaculatòries, per tal que sigui ben viscuda. Jesucrist durant l’oració treballa en les ànimes –encara que no li digueu res i estigueu davant d’ell com un estaquirot–, així com el cirurgià treballa damunt el cos adormit del pacient.

”Mortificació: petites coses, no grosses, àdhuc deixuplines, cilici, sempre amb permís... Mireu, les passions són fortes i els sacerdots estem voltats de perill. Apretats en la caritat i en la fe en Crist.

”Devoció a la Mare de Déu, manera d’entendrir el vostre cor en amor a la Verge Maria; Ella serà sempre la vostra ajuda en tots els perills...

”Direcció espiritual: sigueu oberts al vostre director, a fi que ell us entengui i pugui dir-vos les coses pel seu propi nom”.

El seminarista que va transcriure el diàleg i la lliçó del Dr. Tarrés sobre el sacerdoci acaba dient: Heus aquí l’auto-retrat del Dr. Tarrés, perquè al descriure’ns el que havia d’ésser el sacerdot, no feia res més que descriure’ns a ell mateix.

No tenim cap escrit de Sant Josep Oriol sobre el sacerdoci però de segur que hauria respost semblantment. Els anys han passat, les circumstàncies han canviat, la teologia té noves expressions i els mitjans per a arribar a allò que és essencial poden haver variat, però el contingut del que és el sacerdoci és el mateix tant en temps de Sant Josep Oriol  com en temps del Dr. Tarrés, com avui. 

Demanem a aquests sants de la nostra terra que intercedeixin perquè tinguem moltes i santes vocacions.
 

NOTÍCIES

Llibres

Acaba de publicar-se una nova edició de El meu diari de guerra (la 6a), editada per Publicacions de l’Abadia de Montserrat. També està a punt de publicar-se la segona edició del diari de guerra en castellà Mi diario de guerra, de l’Editorial Casals.

Encara que alguns llibres s’han exhaurit, poden adquirir-se els següents:

 • Pere Tarrés, testimoni de fe. Una biografia molt completa editada en català per Publicacions de l’Abadia de Montserrat, i l’edició castellana per Santandreu editor.
 • Missatge de Pere Tarrés a la joventut. L’edició catalana i la castellana són de l’Editorial Casals.
 • Pere Tarrés o la radicalitat de la fe. L’edició catalana de l’Editorial Casals, i la castellana de Esinsa.
 • Petita història del Dr. Pere Tarrés. També en català i castellà, de l’Editorial Mediterrània.
 • Un gran fill de la nostra terra, d’Editorial Terra Nostra, i en castellà: Dr. Tarrés, médico y sacerdote, de Esinsa.
 • Fantasia, d’Editorial Herder.
 • El vessant poètic del Dr. Pere Tarrés, de l’Editorial Esinsa-Casals.
 • Maria en la vida de Mn. Pere Tarrés, de l’Editorial Esinsa-Casals.
 • El secret de Mn. Pere Tarrés. La caritat pastoral, de l’Editorial Claret.
 • En carne viva, biografia editada per la B.A.C.
 • Beat Pere Tarrés. Metge, sacerdot i apòstol de la joventut. Llibret editat en català i en castellà per Empresa y Humanidades.
També hi ha postals, estampes, medalles...

Podeu demanar-ho a les llibreries, a la Parròquia de Sarrià o a l’Arxiu Tarrés.
 

[<]
 
1
© Comissió Pro-Canonització Beat Pere Tarrés, 2008. All rights reserved