RECORDS I NOTÍCIES
Dr. Pere Tarrés i Claret, metge i sacerdot
URL: http://www.doctortarres.org · A/e: doctortarres@terra.es
COMISSIÓ PRO-BEATIFICACIÓ DEL DR. TARRÉS
JOAN GÜELL 200 · 08028 BARCELONA

 


Bronze realitzat 
per l'artista Josep M. Nuet MartíRecords i notícies
Fotografies
Arxiu
Bibliografia
Procés de beatificació

Contacte


Núm. 104, desembre de 2009

Records

Tarrés i el sacerdoci

Notícies
Nadal

La vigília de sant Lluc a Manresa

Ajudes a la causa de canonitzacióRECORDS

 

Tarrés i el sacerdoci

 

El Papa Benet XVI ha promulgat un Any Sacerdotal amb motiu del 150è aniversari del naixement al cel del rector d’Ars, sant Joan Maria Vianney, per “afavorir la tensió de tot prevere vers la perfecció espiritual de la qual depèn, sobretot, l’eficàcia del seu ministeri, i ajudar els preveres i tot el poble de Déu a redescobrir i enfortir més la consciència del do de gràcia, extraordinari i indispensable, que el ministeri ordenat representa per a qui l’ha rebut, per a tota l’Església i per al món”.

 

En la catequesi del Sant Pare, donada durant l’audiència general del dimecres 24 de juny, va recordar que “existeix per una part una concepció social-funcional que defineix l’essència del sacerdoci amb el concepte de servei: el servei a la comunitat, i que dóna la primacia a la Paraula i al servei de proclamar-la. Per altra part hi ha la concepció sacramental-ontològica, que naturalment no nega el caràcter de servei del sacerdoci, però el veu ancorat en el ser del ministre i considera que aquest ser està determinat per un do atorgat pel Senyor a través de la mediació de l’Església; és a dir, el sagrament que dóna primacia a l’Eucaristia, en el binomi sacerdoci-sacrifici. No són pas dues concepcions contraposades, i la tensió que pugui presentar-se entre elles s’ha de resoldre des de dintre”.

 

El Beat Pere Tarrés, en cartes i en altres escrits, presenta el concepte que ell té del sacerdoci, i creiem que en ells confirma tot això que el Papa afirma; la seva lectura pot ajudar en aquest any sacerdotal a enfortir i valorar més el do del sacerdoci.

 

En els anys de la Federació de Joves Cristians de Catalunya escriu, en una de les glosses que setmanalment publicava en el setmanari Flama, la del 24 de març de 1933:

 

“Oh sacerdots abnegats! Quin consol per les nostres ànimes de joves, representa el trobar aquests pares bondadosos, amics de la joventut, que es desviuen per ella, portats pel gran ideal de conquesta, pel gran zel apostòlic de la salvació de les ànimes!”

 

I a finals del 1935 (el 13 de desembre) escriu en una altra glossa:

 

“Vosaltres, amics, potser no la sabeu la vida del vostre sacerdot... Vosaltres sols el veieu en el Grup, fent Cercles d’Estudi, dirigint actes de pietat, assistint a les juntes, a les reunions mensuals, a les seccions; potser el veureu, escombrant el local, traient la pols dels mobles, fregant els vidres enfilat en una mala escala o en una cadira de tres potes... Però després de tot això el vostre Consiliari, quan és tot sol i aïllat de vosaltres, el trobareu als peus del Sagrari, pregant i potser pregant per tu, perquè no et comportes com deus; demanant fortalesa al que tot ho pot per sofrir la teva inconstància i la teva migradesa; el trobareu oferint tota mena de benestar, ben legítim, i àdhuc la vida per la teva ànima foraviada, per la d’aquells joves que no van mai al Grup;... I si entressis dintre la seva ànima en el  moment august de la Santa Missa, allí veuries qui és el teu Consiliari...”

 

Passats els anys de la guerra es prepara per ser un d’aquells Consiliaris que havia retratat en les Glosses. A les vigílies de la seva ordenació de prevere, el dia 11 de març de 1942, escriu a Mn. Pere Llumà, el seu director espiritual:

 

“Veig arribar el sacerdoci amb il·lusió i amb el desig de fer-me des de la Primera Missa una víctima autèntica amb Crist. Treballo per sentir en mi aquesta idea mare: el sacerdot en l’altar ha de sentir-se realment víctima, altrament el sacerdot és un  pur comediant.”

 

I essent ja prevere, des de Salamanca, escriu el 7 d’abril de 1944 a Mn. Malaquies Zayas, que estudiava a Comilles preparant-se per rebre l’ordenació:

 

“El sacerdoci és una cosa sublim. Entrega total a l’Amat, el dolç Amic. Quina vida tan gran la nostra! Val la pena de viure-la! Però de viure-la bé. Jesús exigeix de nosaltres aquella llei del tot o res. No ens fem il·lusions de pensar que la vida sacerdotal és un ofici com un altre. Oh no! L’hem de viure amb la dignitat conscient dels nostre deures: entrega, abnegació, sacrifici, renúncia, convertir-nos, fer-nos autèntiques víctimes de l’Amor. Caríssim amic, com hem de pregar mútuament per tal d’assolir aquesta perfecció! I amb quin fonament de vida intensa espiritual! Aleshores, apostolat i set d’ànimes.”

 

Estant a Núria amb les sòcies de l’Acció Catòlica femenina de Sarrià, el dia 13 de setembre de 1947, escriu a Mn. Joan Bagué, rector d’un poblet del nostre Bisbat:

 

“Sento com mai el desig de les ànimes, i com mai desitjo entregar-m’hi plenament. I vostè no sap amb quina il·lusió li parlo d’aquestes coses... Hem de donar moltes gràcies a Déu d’haver-nos fet la mercè de trobar-nos uns quants germans en el sacerdoci enamorats de l’ideal de Crist fins a perdre-hi la vida. Quant dolça és la idea de donar-ho tot per Ell, el dolç Espòs de les nostres ànimes!... Treballem tots i preguem molt pels nostres germans sacerdots. Visquem sempre íntimament units al Bon Déu, talment com instruments dòcils a les seves ordres... Que el seu anhel d’imitar al sant Rector d’Ars, sigui norma constant de la seva vida. No s’hi espanti pas malgrat reconèixer la seva petitesa. Aquest reconeixement és penyora de quant i quant pot fer amb la gràcia de Déu.”

 

L’any següent, el 1948, també des de Núria, escriu una carta a Mn. Joan Rius, igualment rector d’un poblet:

 

“Hem trobat en el sacerdoci la plenitud del nostre ideal. Cal que aquesta plenitud la fem pràctica concretant-la en realitats tangibles a través del nostre ministeri i en l’esforç tenaç de part nostra en l’assoliment de la santedat amb l’auxili de la Gràcia”. I unes ratlles més amunt li explica: “No saps com estimo la Mare de Déu! Sento un amor vivíssim per Ella i voldria estimar-la cada dia més i més. Sento intensament la seva maternitat espiritual sobre meu i per tant la seva protecció. Jo no sé pas com ho faria en el meu ministeri sacerdotal, si no confiés totes les meves coses a Ella.”

 

I és durant la seva darrera malaltia que sintetitza la seva visió del sacerdoci amb afirmacions que varen ser recollides per Mn. Pere Llumà:

 

“Em sento el Bon Pastor. He fet vertaderes bogeries per les ànimes, fins a deixar les noranta-nou per anar a buscar l’esgarriada. A vegades, el món m’hauria pogut prendre’s malament les bogeries que he fet per les ànimes... Oh el sacerdoci! Després de la Creació, és el que he trobat més gran a la terra. En ell ho he trobat tot. Com hauria volgut fer comprendre a tots els sacerdots, als seminaristes, tots els principis de santedat que hi ha en el sacerdoci! Hi són tots... Jo els hi he trobat tots... El sacerdot ha de tenir molta estabilitat de cap i equilibri de sentiments... quin goig em dóna haver estat fidel a la meva vocació! Podia haver obtingut una càtedra a la Universitat; això em feia molta il·lusió, però hauria hagut de deixar la vocació. Ara en tindria una gran tristesa; en canvi, sóc feliç”. I també va dir a una persona que el va visitar: “Ara celebro la meva darrera Missa, és la millor i la més solemne. Que gran és la dignitat sacerdotal! Quin goig haver pogut ésser sacerdot i morir en un continuat acte d’amor i sofriment, presentalla que voldria que fos digna del Pare celestial”.

 

 

NOTÍCIES

 

Nadal

Records i Notícies amb motiu de les festes nadalenques desitja santes festes de Nadal a tots els devots i amics del Beat Pere Tarrés amb les paraules que ell va escriure a un company sacerdot, rector d’un petit poblet, el 22 de desembre de 1948: “Que la contemplació de l’Infant Nadó t’empleni el cor de fortalesa i l’ànima de pau. Ell, la mateixa feblesa, ha vingut a triomfar dels forts del món. Aprofita aquests dies per abocar tota la caritat del teu cor i la sol·licitud de pare sobre els teus fills”.

 

La vigília de sant Lluc a Manresa

La Delegació Comarcal del Bages del Col·legi de Metges de Barcelona va celebrar a Manresa la tradicional Vigília de Sant Lluc, el divendres dia 23 d’octubre. S’hi va conferir el tretzè premi Vivències Mèdiques Dr. Pere Tarrés i Claret, que és un guardó lliurat a un metge jubilat que hagi portat una trajectòria professional i humana d’eficiència i bonhomia. Fou atorgat al Dr. Francesc de Paula Sant i Figueras, especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia. Va rebre una figura signada per l’escultora Àngels Freixanet.

 

Ajudes a la causa de canonització

Comuniqueu els records que pugueu tenir del Beat Pere Tarrés: cartes, escrits, fotografies... a la Comissió pro Canonització del Beat Pere Tarrés (carrer Joan Güell, 200. Barcelona-08028). Les ajudes econòmiques també s’hi poden fer, però és millor fer els donatius a la llibreta de “La Caixa”: 2100-3200-92-2105024972..

[<]

 

1

© Comissió Pro-Canonització Beat Pere Tarrés, 2009. All rights reserved