RECORDS I NOTÍCIES
Dr. Pere Tarrés i Claret, metge i sacerdot
URL: http://www.doctortarres.org · A/e: doctortarres@terra.es
COMISSIÓ PRO-BEATIFICACIÓ DEL DR. TARRÉS
JOAN GÜELL 200 · 08028 BARCELONA

Bronze realitzat per l'artista Josep M. Nuet Martí
 

Records i notícies


Núm. 80, desembre de 2003

“Amics caríssims... Als peus del Pessebre despullem-nos del nostre orgull i vanitat, del nostre amor propi, del nostre esperit destructor."

(De la Glossa núm. 31, Flama, 23 de desembre de 1932)
Records
El Dr. Tarrés felicita el Nadal

Notícies
El museu-memorial del Dr. Tarrés
La vigília de Sant Lluc a Manresa
Revista internacional FIAMC Newsletter
Donatius per a ajudar la Causa de beatificació del Dr. Tarrés


RECORDS

El Dr. Tarrés felicita el Nadal

L'Arxiu Tarrés guarda una carta escrita pel Servent de Déu, les vigílies del Nadal de l'any 1946, a una persona malalta que dirigia espiritualment, en què li parla del sentit d'aquesta diada i l'estimula a viure-la en profunditat. "Records i Notícies" la dóna a conèixer en el Nadal del 2003 a tots els amics i devots del Dr. Tarrés -tot i que en el número 47 d'aquest fulletó ja en van ser publicats alguns fragments- perquè la seva lectura profitosa sigui a la vegada la felicitació nadalenca dels qui treballen en aquesta obra de donar a conèixer la persona i les virtuts del gran metge, fejocista i sacerdot, el Dr. Pere Tarrés i Claret.

"Benvolguda filla en Crist: avui, amb motiu del Nadal, no puc estar-me de fer-li unes ratlles, recordant el gran misteri que representa. És festa d'infants, de tots els infants i de tots aquells que tenen l'ànima d'infant, com Vostè, que malgrat les maltempsades, continua com abans i és com serà sempre. És doncs la festa dels petits, dels més estimats del Senyor. És la festa d'aquells que saben fer-se infants espiritualment, amb el desig de posseir tots els secrets i els ressorts de la infantesa que tant plauen al Bon Déu.
"És la seva festa per excel·lència. Ara més que mai. El Bon Déu ho vol així. Li plau al Bon Déu veure-la infant i petita i abandonada als seus braços. Miri quantes n'hi ha fet d'entremaliadures la Providència, per aconseguir fer-la ben petita, ben convençuda del no-res de tot el que vostè posseeix. Fins ara es complau que només comprengui les coses que parlen al cor i que són simples i senzilles, com ho són les dels infants. I permet que estigui malalta i que es trobi dificultada per a poder portar a terme allò que la seva ànima sospira.
"Agraeixi tot això al Bon Déu, que tot això, filla, tot això és amor. Sobre aquesta base d'infantesa, Déu aixecarà l'edifici ferm de santificació de la seva ànima.
"Així, amb aquest esperit, entregui's a Jesús, el Bon Jesús fet infant per amor a tots i per Vostè. Ell ha vingut, Pastor de cabells d'or i mirada transparent, a cercar-la, per fer-la ben seva, per fer-la ben santa. En aquesta nit, aniversari de la seva donació total, repeteixi el seu acte d'ofrena, les seves místiques esposalles... No pensi en coses passades, que el Bon Jesús les té oblidades, millor dit, per a Ell ja no existeixen; i si per a Ell no existeixen...! Repeteixo, com fan els infants que prompte obliden les rebequeries fetes a la mare, repeteixi la seva ofrena, que un dia féu a la Verge de Núria, als peus de l'Infant Jesús, que aquesta nit contemplarà en els braços de la Verge en el portal de Betlem. I deixi’s bressolar per la Marona del Cel, al mateix ritme de la non-non que Maria bressola al seu "dolç i tendre Fillet que no dorm" pensant en la seva ànima que tant i tant estima...
"És nit de la caritat de tot un Déu, de la dignació misericordiosa de l'Amor. No pensi, no faci treballar la seva imaginació, abandoni's, petita, ben petita, en la falda de Maria Immaculada i estimi Jesús.
"Ofereixi-li tot el que fou i és i tot allò que aspira a ésser. Ofereixi-li el seu martiri tan dur i digui-li que a vegades se sent tan feble que li sembla impossible que pugui suportar-lo i té por de defallir. Digui-li, però, que confia molt en Ell...
"Nit venturosa, en la qual el Bon Jesús espera l'hora impacient, amb el desig de renéixer en la coveta de la seva ànima. Prepari-la ben bé! Quantes coses té, benvolguda filla, per a agençar-la i fer ben plaent l'estada al Rei dels Cels!
"Està molt content de venir-hi, perquè en ella hi trobarà les flors de tants sofriments, de tants sacrificis i abnegació, de tanta lluita; les violetes de tant treball desconegut, incomprès o menyspreat; el perfum de la seva generositat; la vermellor del seu ànim insatisfet, del seu esperit de zel, que la fa oblidar de si mateixa i es llença a les ànimes sense reparar en dificultats, que Vostè supera; però sobretot està content de venir-hi perquè troba una ànima d'infant i un cor que aspira a la plenitud del seu Amor; una ànima que se sent petita i impotent i inútil; una ànima que coneix profundament la seva misèria...
"Aquesta nit lluminosa és la nit de la pau, perquè en ella hi és vingut el Príncep de la Pau, d'aquella pau que no és pas la del món, com aquella pau que el món dóna.

"És la nit de l'Amor, de la humilitat, de la pau.

"Quan en la primera de les Misses d'aquesta nit, faré l'ofrena al Pare Celestial de la Víctima Immaculada, posaré espiritualment sobre la patena el seu cor i la seva ànima amb tots els sofriments i desitjos de perfecció, i tot l'esforç i lluita del martiri. Que Ell vulgui acceptar-ho per a la seva major glòria, i santificació de la seva ànima.

"Endavant, doncs! el Bon Jesús ve a cercar-la i a donar-li la mà. No la refusi. Miri que s'ha fet infant perquè no ens faci por. Ell, Bon Pastor, la portarà, ovelleta dòcil, en llocs de pastura deliciosa, on trobarà la plenitud de l'Amor, on viurà tota la bellesa de la humilitat i gaudirà del bé d'una pau que jamai ningú podrà prendre.

"No sent el repiqueig de les campanes? És Ell, és l'Amat de la seva ànima que arriba... Nit de Nadal, nit d'Amor, nit de les grans reconciliacions.

"Que el bon Jesús li deixi sentir la seva amorosa presència, que la consoli i enforteixi. Pregaré molt. Que cada dia faci més fecund el seu apostolat, i conservi el tremp d'ànima d'apòstol que Déu ha fet la mercè de concedir-li, perquè bo i treballant en la santificació dels altres, Vostè creixi en santedat i en virtut.

"Que la Verge la protegeixi i la guardi sota el seu immaculat mantell i la faci cada dia més fervorosament enamorada del seu Fill, Jesús.
"Heus ací els desitjos de qui la beneeix de cor.

SANT i JOIÓS NADAL!

[<]
NOTÍCIES

El museu-memorial del Dr. Tarrés

El dia 6 de novembre, aquest va ser beneït i inaugurat pel Sr. Cardenal Arquebisbe a les dependències de la Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià. L'horari de visita és de dilluns a dissabte, de 5 a 8 de la tarda. Per al matí, cal concertar prèviament la visita, la qual es destinarà preferentment a grups. La visita és gratuïta, però s'agraeixen les ajudes econòmiques. Hi ha una bústia per a aquesta finalitat. [<]
 

La vigília de Sant Lluc a Manresa 

Josep Maria Lozano, metge traumatòleg de Manresa, va rebre el setè premi de vivències mèdiques "Doctor Pere Tarrés i Claret"; un guardó que concedeix la Delegació Comarcal al Bages del Col·legi de Metges de Barcelona, a la trajectòria professional i humana d'un metge jubilat i estimat per companys i pacients. El guardó va consistir, aquest any, en una peça creada per l'escultora Maria Àngels Freixanet. [<]
 

Revista internacional FIAMC Newsletter

La revista internacional de la Fédération International des Associations de Médecins Catholiques, en el número 1 del 15 de novembre, dóna a conèixer en castellà, francès i anglès "The way to the altar of Dr. Tarrés" amb una fotografia, una breu biografia, i l'adreça de la vicepostulació, més la d'Internet. [<]
 

Donatius per a ajudar la Causa de beatificació del Dr. Tarrés

Agraïm les aportacions, unes anònimes i altres lliurades directament a la Comissió. A tots els diem: Gràcies. La llibreta de "la Caixa" on es poden fer donatius és: *2100-3200-92-2105024972*.

 

Fotografies
Arxiu
Bibliografia
Procés de beatificació
Contacte
1
© Comissió Pro-Beatificació Dr. Tarrés, 2003. All rights reserved