RECORDS I NOTÍCIES
Dr. Pere Tarrés i Claret, metge i sacerdot
URL: http://www.doctortarres.org · A/e: doctortarres@terra.es
COMISSIÓ PRO-BEATIFICACIÓ DEL DR. TARRÉS
JOAN GÜELL 200 · 08028 BARCELONA

Bronze realitzat 
per l'artista Josep M. Nuet Martí


Records i notícies
 
 
 

Fotografies
Arxiu
Bibliografia
Procés de beatificació

Contacte


Núm. 85, desembre de 2004

“El Dr. Tarrés era molt humà, senzill, somrient, acollidor, comprensiu. Ell no comptava; vivia per a Déu i per als altres.”

(Paraules de Mons. Ramon Daumal, bisbe auxiliar emèrit de Barcelona)
Records
Uns retrats singulars del Dr. Pere Tarrés i Claret

Notícies
Sant i joiós Nadal
Nova edició de El meu diari de guerra
Celebracions de la beatificació
Homenatges al nou Beat
Monument al Dr. Tarrés
Pel·lícula sobre Loreto i Roma


RECORDS

Uns retrats singulars del Dr. Pere Tarrés i Claret

A l'Arxiu Tarrés hi ha uns escrits que retraten el nou Beat, el Dr. Pere Tarrés, d'una manera molt clara però a la vegada molt original. Ha semblat oportú publicar-los en un número de Records i Notícies a fi de conèixer, des d'uns angles molt diferents, la grandesa i riquesa de la personalitat d’aquell de qui el Papa va dir: "la seva figura com a home, metge i prevere és un exemple lluminós per als cristians del nostre temps".

El primer és l'estudi grafològic que va efectuar la grafòloga Maria Rosa Panadés, l'any 1987, sobre dotze cartes i dos escrits d'apunts del mateix Dr. Tarrés, compresos entre els anys 1928 -any de la llicenciatura en medicina- i l'any 1950 -any de la seva mort-; sense que ella conegués de qui es tractava, i, més encara, ignorant que se n'havia iniciat la causa de beatificació. Aquest estudi va ser demanat des de la Postulació a fi d'afegir-lo a tot el procés sobre la santedat de vida i virtuts que s'anava realitzant.

És sorprenent i curiós com descobreix aspectes importants de la personalitat d’aquest metge i sacerdot tan donat a Déu i als altres. El transcrivim, sense traduir-lo, tal com va ser enviat:

»Persona de naturaleza sensible, prudente, inteligente, físicamente muy fatigada y esforzada en lo que se refiere a los escritos situados entre los años 48-50.

»Gusta de tratar las cuestiones con ánimo conciliador. En alguna de sus letras aparece un gesto 'protector', como si intentara proyectarse hacia los demás con un interés manifiestamente de amparo.

»Su escritura cambia poco a través de los años, pero evoluciona en el sentido de ir renunciando al propio yo, al 'ego' que se anunciaba fuerte en sus años de juventud. Fuerte pero no orgulloso.

»Hay una gran ambivalencia entre su interés hacia los demás y su acusada introversión. Ello nos lleva a deducir que el volcarse con ternura hacia el prójimo es más bien fruto de una férrea voluntad que de una simple inclinación. El ánimo conciliador que ejerce es el propio de quien busca soluciones equilibradas, amables, sin angulosidades ni violencias. Rehúye las discusiones, procura limar asperezas, siempre ayudado de la gran dosis de ternura que emana de su carácter.

»Es sensible, sentimental. Ahora bien, tiene sujetas con fuertes bridas las tendencias instintivas que pudieran dejar libres los impulsos primarios. Ha sublimado la libido hacia la esfera mental, hacia lo ideativo y espiritual. Incluso pudiera confundirse su ternura, su gran ternura, con debilidad, infantilismo o feminidad. No se trata de ello. Es simplemente un ser sensible, receptivo, que se recrea en las pequeñas cosas de la vida, de la creación y se hace 'niño' muchas veces. Su actitud tierna aumenta frente a las mujeres de su familia, especialmente su madre, a la que incluso escribe firmando con un apodo posiblemente de su niñez. Parece muy acostumbrado a sublimar la imagen materna; vive, en cambio, más alejado de la figura paterna.

»Su escritura legible, clara, sencilla, rápida de enlaces, denota una buena inteligencia. Un dato que a la que suscribe le resulta más confuso, o mejor dicho, le resulta más difícil de interpretar, es su talento matemático o 'contable'; los números están poco perfilados, a medio trazar, pueden ser confusos. ¿Denotan una cierta aversión a los temas contables? La interpretación no podemos afirmarla por cuanto las únicas cifras analizadas son las de las fechas de las cartas.

»Hay un gesto peculiar en su firma que se va acentuando con el paso del tiempo. 'Barre de un solo trazo' el amor propio y la satisfacción de sí mismo, sujetándose a la sumisión y el espíritu de sacrificio. Ha convertido la letra 'T' de su apellido, la letra 'T' cuyo simbolismo es el de la voluntad, en un signo de renuncia, en un signo de sumisión.
»De tener que resumir la personalidad del estudiado, diríamos que es una persona inteligente, tierna, conciliadora, sensible, que con un voluntarioso y consciente esfuerzo de voluntad domina un 'ardiente corazón'.»
* * *
 
Un altre retrat és la poesia que va escriure una monja carmelita, del monestir de Vilafranca del Penedès, la germana Maria Lluïsa Siguan, que l'havia conegut i tractat essent el metge de casa dels seus pares, als anys trenta, poema que en poques paraules presenta els punts sobresortints de la personalitat del Beat Pere Tarrés. Diu així: 
Puresa.
Ulls transparents
nimbats de serenor,
profunds, llunyans,
presents.

Simplicitat.
Somriure franc, d'infant.
Olor d'encís.
Sentors de paradís,
virginitat.

Gest de germà i amic,
acollidor.
Metge transfigurat;
martiri lent d'amor,
de caritat.

Pa per a tots pastat, calent,
partit, esmicolat,
menjat.
Rostre del Crist sofrent,
morent. Ressuscitat.

Imatge de l'Amat!;
fill, de la Mare Verge
enamorat.

* * *

Si les biografies del Dr. Pere Tarrés i els escrits que n’han estat publicats, i l'estudi sobre la seva vida i virtuts fet durant el procés de beatificació, ens mostren la gran personalitat del nou beat fins a fer dir al Papa Joan Pau II: "El nou Beat significa un gran honor per a la vostra terra", aquests dos retrats ens el presenten de tal manera que, com deixà escrit un dels teòlegs que van estudiar a Roma el seu procés, conviden a conèixer-lo i "a adonar-nos que de la seva vida destaca la fecunditat d'un home que es dóna generosament a Déu i als altres... i és una veu clara que atrau les persones a lliurar-se a escoltar el Crist".  
 

NOTÍCIES

Sant i joiós Nadal

Tots els qui treballem en la Causa de glorificació del Beat Pere Tarrés, desitgem a tots els devots i amics del nou Beat unes santes Festes nadalenques. Recordem que ell va deixar escrit: "Nadal és una paraula màgica que vol dir amor, humilitat i pietat" - "És la nit de la caritat de tot un Déu, de la dignació misericordiosa de l'Amor" - "Nit de l'Amor, nit de les grans reconciliacions" - "Que aquest Nadal sigui per a nosaltres la naixença del Crist en les nostres ànimes, sigui la fusió de les nostres ànimes en el Crist; que la seva voluntat sigui la nostra; que, vivint en Crist, sigui l'inici de la pràctica plena de totes les virtuts". Sant i joiós Nadal!

Nova edició de El meu diari de guerra

S'ha editat per cinquena vegada el llibre El meu diari de guerra, ara amb uns mapes dels llocs per on va passar el Dr. Tarrés i amb unes breus notes aclaridores d'algunes paraules. És un llibre fonamental per a conèixer la personalitat i l’espiritualitat del nou Beat.

Celebracions de la beatificació

A més de la Missa celebrada a la basílica de Sant Pere de Roma l'endemà de la beatificació, s'ha celebrat la Missa d'acció de gràcies: a Manresa el dia 10 d'octubre; a la catedral de Barcelona el dia 6 de novembre; a la catedral de Terrassa el dia 7, i a la basílica de Montserrat el dia 20.

Homenatges al nou Beat

Tenim constància dels següents actes: els celebrats a Manresa el 17 de setembre; a la seu del districte de Sarrià-Sant Gervasi, de l'Ajuntament de Barcelona, el dia 7 d'octubre; a la sala d'actes de l'Hospital de Sant Pau el dia 11 de novembre; al monestir de Montserrat el 20 de novembre; a l'església de sant Felip Neri de Gràcia el 22; i també a Manresa s'ha lliurat en la nit de sant Lluc el vuitè Premi de vivències mèdiques.

Monument al Dr. Pere Tarrés

Hi ha la proposta d'erigir un monument al Beat Tarrés, al barri de Sarrià, en reconeixement de la tasca humana i religiosa del beat Dr. Pere Tarrés; per la qual cosa s'estan recollint signatures per adreçar-les a la Regidora del Districte i aconseguir, així, l'aprovació de l'Ajuntament.

Pel·lícula sobre Loreto i Roma

El dia 12 de gener, a les 19.00 h, es projectarà una pel·lícula sobre el recent pelegrinatge a Loreto i Roma per a la beatificació del Dr. Tarrés, al Centre Parroquial de Sarrià.
 

[<]
 
1
© Comissió Pro-Beatificació Dr. Tarrés, 2004. All rights reserved