RECORDS I NOTÍCIES
Dr. Pere Tarrés i Claret, metge i sacerdot
URL: http://www.doctortarres.org · A/e: doctortarres@terra.es
COMISSIÓ PRO-BEATIFICACIÓ DEL DR. TARRÉS
JOAN GÜELL 200 · 08028 BARCELONA

Bronze realitzat 
per l'artista Josep M. Nuet Martí

 
Records i notícies
 


Fotografies
Arxiu
Bibliografia
Procés de beatificació

Contacte


Núm. 83, juliol de 2004

“En la mort dels meus sacerdots us recomano d'imitar-los en aquesta o en una altra virtut; el Dr. Tarrés us puc dir que l'imiteu en tot.”

(Paraules del bisbe de Barcelona, Dr. Modrego, en els funerals del Dr. Tarrés)
Records
El Dr. Tarrés serà beatificat el proper 5 de setembre

Notícies
Pelegrinatge a Loreto
Sant Esteve Sesrovires
El Col·legi de Metges de Barcelona


RECORDS

El Dr. Tarrés serà beatificat el proper dia 5 de setembre

El dia 22 de juny, en el consistori celebrat en el Vaticà amb la presència del papa Joan Pau II, el Servent de Déu Dr. Pere Tarrés i Claret va ser proclamat venerable, i es va assenyalar el dia 5 de setembre com la data fixada per la seva beatificació, en el marc d'un Congrés Internacional de l'Acció Catòlica que se celebrarà al Santuari de la Mare de Déu de Loreto i en el qual també seran beatificats, juntament amb el nostre gran metge, fejocista i sacerdot, un jove de l'Acció Catòlica de Rímini i una noia de la de Sicília.

Tots els devots i amics del Dr. Tarrés n'estem joiosos i esperem trobar-nos, físicament o espiritualment, el dia 5 de setembre al Santuari de la Mare de Déu de Loreto per gaudir de la proclamació del nou beat.

Records i Notícies s'afegeix a aquesta efemèride i es complau a oferir als seus lectors la transcripció d'algunes de les afirmacions conclusives de l'estudi fet pels nou teòlegs de la Congregació per a les Causes dels Sants sobre la positio, és a dir, sobre el volum on es presentaven totes les proves de la santedat de vida i de les virtuts heroiques viscudes pel Dr. Tarrés i exposades pels 192 testimonis durant el llarg procés que tingué lloc a Barcelona. Tots ells van donar un veredicte positiu perquè fos declarat venerable i així va quedar obert el camí cap a la beatificació.

Un d'ells escriu: 

"Després de l'estudi de la positio, estic convençut del bé que serà per a l'Església la beatificació d'aquest sant metge i sacerdot. La seva figura és una gran llum per al nostre temps, tan per als laics com per als sacerdots. De la seva vida sobresurt la fecunditat sobrenatural d'un home que es va donar generosament a Déu i a les ànimes, com a metge, primer, i després com a sacerdot. La seva vida va transcórrer en uns temps difícils, i per això afirmo que el seu testimoni de fidelitat a Crist ha estat ric en fruits (conversions, acostament de persones a Crist atretes per la seva fe i la seva caritat, renaixement de l'esperit cristià en les famílies, vocacions al sacerdoci o a la vida consagrada, visibilitat de la presència cristiana sense temors). També s'ha d'assenyalar el gran valor d'aquesta figura, que és com una veu clara que parla i manifesta obertament el valor de la castedat, de la santa puresa, com a virtut unida a la caritat: aquest missatge, com és evident, és d'una gran importància en el dia d'avui -i ho serà sempre- per a l'Església i per la societat. La vida d'aquest jove metge, i després sacerdot, és com una veu clara que atrau les persones a apropar-se i a escoltar a Crist."


Un altre conclou el seu estudi dient: 

"Llegida la positio, hom en treu la convicció que es troba davant d'una figura vertaderament excepcional. Estic convençut que la seva persona convida a l'admiració i a l'imitació, no sols per als cristians de tot Espanya, sinó fins i tot de tota l'Església. Tarrés serà sobretot un exemple sublim per als sacerdots."
Un tercer acaba el seu estudi dient: 
"Puc afirmar, commogut, en acabar aquest dens treball de la positio, d'haver-me trobat davant de la figura d'un "sant" d'un extraordinari caràcter i simpatia, i per això el meu judici sobre el grau heroic de les virtuts del Servent de Déu, el sacerdot diocesà "mossèn" Pere Tarrés i Claret és absolutament i joiosament afirmatiu."
Escriu un altre dels vuit teòlegs: 
"La figura del Servent de Déu és de gran actualitat, en unir en la seva persona el metge catòlic i el sacerdot; el jove compromès en un camí de santedat i l'apòstol tot ell donat a la difusió de l'Evangeli i a la formació de les consciències. I encara, en el peculiar i difícil període històric en què va viure el Servent de Déu, el seu testimoni de vida enriqueix notablement l'Església d'Espanya, oferint diversos punts de reflexió sobre la presència i activitat en la societat d'aquell temps i completant el testimoni del martiri de tants amb la constància heroica de la fidelitat viscuda quotidianament, encara que sense l'efusió de la sang. Em plau destacar el període de vida sacerdotal del Servent de Déu, cronològicament curt però intensament viscut, ja sigui en la dimensió de l'espiritualitat específica, ja sigui en el context d'una associació sacerdotal que l'ajudava a viure'l, la qual cosa em sembla de molt gran actualitat. També em plau destacar que la múltiple activitat sacerdotal, lluny de distreure'l de la vida espiritual i de la pregària, va portar el Servent de Déu a una major immersió en l'únic Valor de la seva existència. Ell va realitzar vertaderament, amb l'ajuda de la gràcia, el propòsit expressat en la vigília de l'ordenació presbiteral: Senyor, demà sacerdot!... Propòsits? Un, Senyor! Sacerdot Sant! Costi el que costi."
Finalment, un darrer teòleg diu:
"La conducta cristiana del Servent de Déu avui pot ser un exemple per a moltes categories de persones: per als joves, com també per als metges i per als sacerdots diocesans."


En la reunió conclusiva de la Congregació per a la Causa dels Sants en la qual els nou teòlegs presentaren conjuntament el seu veredicte destaquen, entre les seves opinions, algunes afirmacions que ens plau plasmar en aquest escrit: 

"En el perfil virtuós de Tarrés sobresurt, com una perla eminent, la virtut de la puresa, estimada per ell "més que la vida". 
I també aquesta asseveració: 
"En els moments d'hostilitat i persecució de l'Església, no va deixar de donar coratjós testimoni de la seva fe, amb una solidesa de la seva pietat, en la pregària constant i en la freqüència dels sagraments, fins i tot en el greu risc per la seva persona."
I també: 
"Els testimonis asseguren que el Servent de Déu va manifestar, fins i tot en temps de persecució, una espontània alegria que va caracteritzar sempre la seva vida, creant al seu entorn una atraient simpatia que encomanava els joves. És sorprenent com unànimement afirmen la pau interior que comunicava la seva persona, fins i tot en aquells instants que precediren la seva serena i dolorosa partença."
Més endavant fan constar:
"La seva caritat envers el proïsme està àmpliament documentada pels testimonis al llarg de la seva activitat mèdica: la delicadesa en el seu actuar va sobresortir en la manera de tractar els ferits en el front de guerra." 
I sobre la pobresa viscuda pel Servent de Déu afirmen: 
"Sobresurt com a realitat vertaderament significativa la minsa quantitat de diners que tenia en el moment de la seva mort."
Acaben dient: 
"Quant a la fama de santedat, es constata que ja els seus companys d'universitat, com també els amics metges, els membres de la Federació de Joves Cristians de Catalunya, aquells amb qui va viure l'experiència militar, els altres sacerdots i els seus superiors, tots constaten que era un home extraordinari en la pràctica de la virtut."  
Que la joia de la beatificació ens estimuli a imitar-lo en les seves virtuts per estimar més i millor Déu i els germans.
 

NOTÍCIES

Pelegrinatge a Loreto

L'organització material i pràctica del pelegrinatge és a càrrec de "Viatges Solius" i es podrà procedir a fer la inscripció a la Parròquia de Sarrià, al mateix "Memorial del Dr. Tarrés" (entrant per la sagristia). Allà podrà escollir-se l'opció que es vulgui, segons el programa adjunt.

Sant Esteve Sesrovires

La parròquia que va tenir de vicari el Dr. Tarrés i que el va definir com a "vicari exemplar" ha encomanat a l'escultor Ramon Coello l'estàtua en bronze del nou beat, per ser col·locada i venerada a l'església parroquial. Més endavant s'anunciarà el dia de la benedicció.

El Col·legi de Metges de Barcelona

La Delegació Comarcal al Bages del Col·legi de Metges de Barcelona prepara un homenatge al nou beat, amb tota una colla d'actes a la ciutat de Manresa, el divendres 17 de setembre, per celebrar el primer metge d'aquest Col·legi de Metges de Barcelona que arriba als altars. 

[<]
 
1
© Comissió Pro-Beatificació Dr. Tarrés, 2004. All rights reserved